Lasse
Tirronen
asia­na­jaja,
varatuomari

044 079 1503
lasse@tirronenlaw.fi

Lasse on toimiston omistaja-asianajaja. Hänen intohimonaan ovat oikeudenkäynnit,  riidanratkaisu sekä rakentamiseen liittyvä juridiikka. Lasse on hoitanut menestyksekkäästi yli 100 ostajan ja myyjän välistä asuntokauppariitaa sekä lukuisia yritysten välisiä urakkariitoja. Sovitteluosaamisensa johdosta hän on myös arvostettu pesänselvittäjä ja -jakaja riitaisissa kuolinpesissä, kun haetaan ratkaisuja eikä riitoja. 

Rikoasianajajna Lassen erikoisalaa ovat talousrikokset. Yrityssalaisuusrikokset, veropetokset ja velallisen rikokset vaativat juristilta erehtymätöntä kykyä erottaa epäoleellinen oleellisesta. Kun tarvitaan parasta mahdollista "valkokauluspuolustusta" ("white collar defense"), käännytään usein Lassen puoleen. 

Lasse on Suomen Asianajajaliiton hallituksen varajäsen,  sovittelulautakunnan jäsen ja Kuluttajariitalautakunnan asuntokauppajaoston (XII) varajäsen.

 

 

[unex_ce_button id="content_sge9wo135,column_content_qd3g0x9nu" button_text_color="#f2f8ee" button_font="bold" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#e63a47" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#f2f8ee" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1d3557" button_border_hover_color="" button_link="https://www.tirronenlaw.fi/wp-content/uploads/2017/10/ansioluettelo-lasse-tirronen.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]ANSIOLUETTELO[/ce_button]

Kaisa
Näkki
asianajaja,
varatuomari

050 373 3561
kaisa@tirronenlaw.fi

Kaisa avustaa asiakkaitamme laaja-alaisesti eri oikeudenaloihin liittyvissä toimeksiannoissa. Hänen painopistealueitaan ovat rikosasiat ja lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät riita-asiat. Kaisalla on laaja kokemus sekä uhrien että rikoksista epäiltyjen avustamisesta koko jutun elinkaaren ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin. Hänen avullaan on mahdollista saada raskaassakin asiassa äänensä kuuluviin ja omat oikeutensa turvatuiksi. Kaisa on myös kysytty asianajaja, kun tarvitaan parasta mahdollista avustajaa huoltajuusriitaan. Hän avustaa asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa lapsiriidoissa tuomioistuimissa ja follo-sovitteluissa. 

Yritysasiakkaitamme Kaisa avustaa mm. työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa ja sopimusoikeudellisisa asioissa. Hänen kauttaan yrityksen on mahdollista saada nopea, tehokas ja kustannuksiltaan järkevä ratkaisu tyypillisimpiin liike-elämän ongelmatilanteisiin.

[unex_ce_button id="content_sge9wo135,column_content_9i0p74knv" button_text_color="#f2f8ee" button_font="bold" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#e63a47" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#f2f8ee" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1d3557" button_border_hover_color="" button_link="https://www.tirronenlaw.fi/wp-content/uploads/2017/03/ansioluettelo-kaisa-nakki.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]ANSIOLUETTELO[/ce_button]

Anu
Mauno
AsianajoASSISTENTTI,
oikeustradenomi

010 328 3800
toimisto@tirronenlaw.fi

Anu huolehtii toimistollamme asiakkaiden vastaanotosta, ajanvarauksista ja toimiston yleisestä järjestyksestä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asianajoassistentin työstä.