Lasse
Tirronen
asia­na­jaja, varatuomari
CEDR:N Akkreditoima Sovittelija
044 079 1503
lasse@tirronenlaw.fi

Lasse avustaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä riidanratkaisussa vankalla kokemuksella.  Hän on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) akkreditoima sovittelija ja toimii pyynnöstä sovittelijana yritysten välisissä riita-asioissa.   Hän toimii Suomen Asianajajaliiton Sovitteluvaliokunnan puheenjohtajana ja on asianajajaliiton hallituksen jäsen. Asunto-, kiinteistö- ja urakkariidat, perintöoikeus sekä yritysten ja yksityishenkilöiden väliset oikeudenkäynnit ja riita-asiat ovat hänen ydinosaamistaan. Hän on hoitanut menestyksekkäästi satoja ostajan ja myyjän välisiä asuntokauppariitoja. Sovitteluosaamisensa johdosta Lasse on myös kysytty pesänjakaja riitaisissa kuolinpesissä.

Kaisa
Näkki
asianajaja,
varatuomari

050 373 3561
kaisa@tirronenlaw.fi

Kaisan painopistealueita ovat lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät riita-asiat, rikosasiat sekä edunvalvontaan liittyvät asiat. Kaisa on kysytty asianajaja, kun tarvitaan parasta mahdollista avustajaa huoltajuusriitaan. Kaisalla on myös laaja kokemus sekä uhrien että rikoksista epäiltyjen avustamisesta koko jutun elinkaaren ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin. Hänen avullaan on mahdollista saada raskaassakin asiassa äänensä kuuluviin ja omat oikeutensa turvatuiksi. Kaisa on erityisasiantuntija edunvalvontaan ja erityisesti ikääntyneiden henkilöiden oikeudellisen toimintakyvyn arviointiin liittyvissä asioissa. Asianajotyönsä ohella Kaisa kirjoittaa väitöskirjaa muistisairaiden henkilöiden edunvalvontaan liittyen ja toimii hyvinvointioikeuden tutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella.

Hanna
Riivari
ASIANAJAJA,
VARATUOMARI

050 300 5310

hanna@tirronenlaw.fi

Hanna avustaa asiakkaitamme erityisesti perhevarallisuusoikeudellisissa, rikosoikeudellisissa ja yleisjuridiikan toimeksiannoissa. Hannalla on vankka kokemus mm. omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa koskevista asioista. Hän on myös avustanut oikeudenkäynneissä mm. seksuaalirikosten uhreja ja huolehtinut vahingonkorvausvaatimuksista erilaisissa prosesseissa. Ennen toimistoomme siirtymistä Hanna toimi pitkään syyttäjänä hoitaen laaja-alaisesti rikosasioita yhtenä painopisteenä työrikokset. Työssään Hanna on saanut tunnustusta kyvystään asettua asiakkaan asemaan ja keskittyä jutun olennaisiin seikkoihin. Hänelle on tärkeää varmistaa asiakkaalle kustannustehokas ja muutenkin asiakkaan olosuhteisiin nähden mielekäs ratkaisu. Hanna ottaa asiakkaita vastaan pääasiallisesti Lahdessa, mutta on sopimuksen mukaan tavattavissa myös Kouvolassa ja Mikkelissä.

Anu
Mauno
AsianajoASSISTENTTI,
oikeustradenomi

010 328 3800
toimisto@tirronenlaw.fi

Anu huolehtii toimistollamme asiakkaiden vastaanotosta, ajanvarauksista ja toimiston yleisestä järjestyksestä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asianajoassistentin työstä.