Lasse
Tirronen
asia­na­jaja, varatuomari
CEDR ACCREDITED MEDIATOR
044 079 1503
lasse@tirronenlaw.fi

Lasse avustaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä vankalla kokemuksella vaikeissakin oikeudenkäynneissä ja muissa oikeudellisissa toimeksiannoissa. Rakentamisen juridiikka, yritysten väliset sopimus- ja riita-asiat sekä  mm. vahingonkorvaukset ovat hänen ydinosaamistaan. Hän on hoitanut menestyksekkäästi myös yli 100 ostajan ja myyjän välistä asuntokauppariitaa. Rikosasiasioissa Lassen erikoisalaa ovat yritysten rikosasiat ja asianomistajien avustaminen etenkin talousrikosasioissa.

Lasse on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) akkreditoima sovittelija ja toimii pyynnöstä sovittelijana yritysten ja yksityisten välisissä riita-asioissa.

Lasse on Suomen Asianajajaliiton hallituksen varajäsen, sovittelulautakunnan jäsen ja Kuluttajariitalautakunnan asuntokauppajaoston (XII) varajäsen. Hänellä on myös kaupanvahvistajan oikeudet.

[unex_ce_button id="content_sge9wo135,column_content_qd3g0x9nu" button_text_color="#f2f8ee" button_font="bold" button_font_size="12px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#e63a47" button_padding="12px 40px 12px 40px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#f2f8ee" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#1d3557" button_border_hover_color="" button_link="https://www.tirronenlaw.fi/wp-content/uploads/2017/10/ansioluettelo-lasse-tirronen.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]ANSIOLUETTELO[/ce_button]

Kaisa
Näkki
asianajaja,
varatuomari

050 373 3561
kaisa@tirronenlaw.fi

Kaisa avustaa asiakkaitamme laaja-alaisesti eri oikeudenaloihin liittyvissä toimeksiannoissa. Hänen painopistealueitaan ovat rikosasiat ja lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät riita-asiat. Kaisalla on laaja kokemus sekä uhrien että rikoksista epäiltyjen avustamisesta koko jutun elinkaaren ajan esitutkinnasta oikeudenkäyntiin. Hänen avullaan on mahdollista saada raskaassakin asiassa äänensä kuuluviin ja omat oikeutensa turvatuiksi. Kaisa on myös kysytty asianajaja, kun tarvitaan parasta mahdollista avustajaa huoltajuusriitaan. Hän avustaa asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa lapsiriidoissa tuomioistuimissa ja follo-sovitteluissa. 

Yritysasiakkaitamme Kaisa avustaa mm. työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa ja sopimusoikeudellisissa asioissa. Hänen kauttaan yrityksen on mahdollista saada nopea, tehokas ja kustannuksiltaan järkevä ratkaisu tyypillisimpiin liike-elämän ongelmatilanteisiin.

Hanna
Riivari
varatuomari,
OTM

050 300 5310

hanna@tirronenlaw.fi

Hanna avustaa asiakkaitamme erityisesti perhevarallisuusoikeudellisissa, rikosoikeudellisissa ja yleisjuridiikan toimeksiannoissa.

Hannalla on vankka kokemus mm. omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa koskevista asioista toimittuaan usean vuoden ajan perhe- ja jäämistöoikeuteen erikoistuneen asianajotoimiston palveluksessa. Hän on myös avustanut oikeudenkäynneissä mm. seksuaalirikosten uhreja ja huolehtinut vahingonkorvausvaatimuksista erilaisissa prosesseissa. Ennen toimistoomme siirtymistä Hanna toimi pitkään syyttäjänä hoitaen laaja-alaisesti rikosasioita yhtenä painopisteenä työrikokset.

Työssään Hanna on saanut tunnustusta kyvystään asettua asiakkaan asemaan ja keskittyä jutun olennaisiin seikkoihin. Hänelle on tärkeää varmistaa asiakkaalle kustannustehokas ja muutenkin asiakkaan olosuhteisiin nähden mielekäs ratkaisu.

Hanna ottaa asiakkaita vastaan pääasiallisesti Lahdessa, mutta on sopimuksen mukaan tavattavissa myös Kouvolassa ja Mikkelissä.

Anu
Mauno
AsianajoASSISTENTTI,
oikeustradenomi

010 328 3800
toimisto@tirronenlaw.fi

Anu huolehtii toimistollamme asiakkaiden vastaanotosta, ajanvarauksista ja toimiston yleisestä järjestyksestä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asianajoassistentin työstä.